Gå till innehåll
Mediatekniks logotyp

Sunnanåker-Näs-Holmen-Vithällorna

Här kommer information gällande fiberprojektet Sunnanåker-Näs-Holmen-Vithällorna.
Projektet har beviljats stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdssutveckling, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västernorrland.
Projektet ska genomföras under 2023.

PTS
PTS
eruf

Vi har erhållit finansiellt stöd till projektet från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att bygga ortssammanbindande fibernät mellan områden.

RVN
Jag är intresserad av fiberprojektet i Sunnanåker-Näs-Holmen
Jag är intresserad av fiberprojektet i Sunnanåker-Näs-Holmen

to top