Gå till innehåll
Mediatekniks logotyp

Varför ansöka via kommunen?

Varför är det bättre att låta kommunen ansöka om bredbandsstödet?

  • Bredbandsstödet innebär ett ekonomisk risktagande med återbetalningsskyldighet vid felaktigt utbetalda stöd, något som kan bli tungt för en enskild ekonomisk förening.
  • Kommunen har kompetens och erfarenhet i det komplicerade ansökningsförfarandet, något som oftast saknas ute i föreningarna.
  • Arbetet med ansökan om bredbandsstöd är tidskrävande och kommunen har personella och tekniska resurser avsatta för detta.
  • Kommunen är ständigt uppdaterad i de regler och bestämmelser som gäller för bredbandsstöd, något som kan vara svårt att hinna/orka med för en enskild förening.

Välkommen till kundservice

Här får du hjälp med alla typer av frågor gällande projekten i Kramfors stadsnät.

to top