Gå till innehåll
Mediatekniks logotyp

Varför ett kommunalägt fibernät?

Varför är ett kommunägt fibernät bättre än ett privatägt?

  • Omsättning och avkastningen stannar inom kommunen, vilket leder till lokala arbetstillfällen och att eventuell avkastning återinvesteras i kommunen.
  • Privata aktörer faller under andra regelverk och eventuell avkastning går inte tillbaka till bygden och i vissa fall inte ens Sverige.
  • Ett öppet nät leder, enligt studier, på sikt till bättre snittkostnader för slutanvändarna, jämfört med monopolnäten bland de större nätägarna.
  • Det kommunala nätbolaget, Mediateknik, är kommunägt till 100% och faller in under kommunallagen.
  • Det kommer att tas fram kommunala hemtjänstlösningar, som ska verka i den kommunala IT-infrastrukturen. Detta är inte garanterat förenligt med privata nät p.g.a. diverse regelverk. Det kan leda till att vissa områdesnät, som inte ingår i den kommunala infrastrukturen, kan bli utan dessa tjänster.

Välkommen till kundservice

Här får du hjälp med alla typer av frågor gällande projekten i Kramfors stadsnät.

to top