Gå till innehåll
Mediatekniks logotyp

Projektet färdigställs

Projektet i slutfas

Vi närmar oss nu slutet på projektet.

Arbetet med fiberblåsning fortgår och fiberswitcharna som installerats i fastigheterna kommer börja tändas upp och aktiveras under kommande veckor.

När installationerna är klara så återrapporteras dessa till Mediateknik och kunden får ett meddelande att den är ansluten till stadsnätet och kan välja tjänst. Fakturering sker därefter.

Parallellt med detta sker återställningsarbeten som ska vara klart under hösten.


to top