Gå till innehåll
Mediatekniks logotyp

Projektet går vidare

Just nu arbetas det för fullt

De arbeten som bedrivs i området är schaktning och förläggning av kanalisation samt montage av cpe (fibermodemet som monteras i fastigheten).

Härnäst kommer teknikerna att svetsa fibern och verifiera installationen.

När detta är utfört återrapporteras dessa till mediateknik och kunden får en faktura och ett meddelande att den är ansluten till stadsnätet och kan välja tjänst.

to top