Gå till innehåll
Mediatekniks logotyp

Byggstart planerad till våren 2019

Nu är alla tillstånd från myndigheter klara och Östby har planerad byggstart våren 2019, med beräknat avslut hösten 2019.

Viss återställning kan bli kvar till våren 2020 för att marken skall sätta sig ordentligt under vinterhalvåret innan slutåterställning.
Nyteckning av anslutningsavtal är öppet fram till projektet stänger! Tecknade avtal kommer returneras påskrivna av oss med post.

Innan projektstart kommer informationsskyltar sättas upp i området och informationsutskick kommer gå ut per post till avtalskunder.

to top