Gå till innehåll
Mediatekniks logotyp

Information från Skanska

Information från Skanska till kunder och boende i området Jättesta-Högsta till Fiskja


Nu kopplar vi upp ditt område!
Information till kunder och boende i området Jättesta-Högsta till Fiskja om utbyggnaden av fibernätet

För dig som bor i området
På uppdrag av Kramfors Mediateknik AB ansvarar vi för fiberutbyggnaden i ditt område. Vi påbörjar grävarbetet under vecka 36. Grävarbetet kommer främst att ske efter vägar och dess närområde. Tryckningar under vägen har påbörjats under vecka 34 och kommer att utföras på ett tjugotal ställen efter sträckan.

Hinder efter grävsträcka
Vet du om det finns hinder i vägområdet utanför din tomt? Till exempel egna dräneringar, korsande el- och vattenledningar eller något annat som kan vara bra för oss att veta så önskar vi att du märker ut dem för att minska risken för avgrävning. Du kan märka ut platserna med till exempel en tydligt märkt pinne eller märkfärg på marken.

Avgrävning av infarter
När grävarbetet pågår i området kommer en del infarter behövas grävas av tillfälligt. Avgrävning av infarter kommer att ske dagtid och återställas löpande. Vi ser till att infarten går att använda så snart fiberarbetet passerat.

Återställning
Återställning av vägar/infarter/tomter kommer att ske löpande under utbygganden och De flesta återställningar kommer göras omgående, men de kan finnas tillfällen då vi behöver återkomma senare, Vi ber Er ha överseende om återställningen inte sker omgående men samtliga ytor kommer vara farbara under hela utbyggnadsperioden.

För dig som beställt fiberanslutning
När din etapp blir aktuell kommer vi kontakta dig per telefon, mejl eller sms för tidsbokning av personligt besök gällande Er installation. Preliminär start för detta är vecka 37.

Tomtschakt
För Er som skall utföra grävning på tomt själva så kommer material att lämnas hos er vid installation av väggboxen. Ta hand om detta och var noggrann med att ändpropparna sitter kvar så att det inte kommer in vatten i slangen.

Våra arbeten kommer att innebära störningar i form av minskad framkomlighet, damm, vibrationer och buller från maskiner och ökade materialtransporter inom området.

Det är ofrånkomlig men vi gör vårt bästa för att minimera störningarna.

Vår personal arbetar med säkerhet som första prioritet för er och för sig själva. Hjälp oss med detta och tänk på att hålla era barn under uppsikt.

Kontaktuppgifter
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via mejl: lennart.nordlof@skanska.se mobilnummer: 072-190 61 37

to top