Gå till innehåll
Mediatekniks logotyp

Driftstörning Ulvöhamn (Uppdatering 2023-03-17)

Driftstörning Ulvöhamn (Fiberbrott)
Uppdatering 2023-03-17

2023-03-17
Sjökabeln är nu svetsad/lagad och fiberkunder på Ulvön ska åter ha funktion.

2023-03-09:
Arbetet på land har denna vecka gått som planerat. En pråm etableras under måndagen och skarvning kommer påbörjas på tisdag 14/3 och beräknas vara klart under onsdag 15/3.

Denna plan är helt väderberoende och ändringar kan behöva ske på ganska kort varsel.


2023-02-17:
Uppdatering gällande åtgärd av fiberbrottet:
Sjöfiberkabelskarv är beställd och kommer levereras Vecka 9. Den långa leveranstiden beror på att den måste nytillverkas för att klara den nya och gamla fiberkabelns specifikationer.

Arbetsinsatsen för att laga fiberbrottet är planerat till Vecka 10.
Först kommer en pråm etableras på plats med dykare därefter följer 2 dagars skarvarbeten och fibermätning.
Hela arbetsinsatsen kommer kräva mycket samordning mellan alla resurser och är mycket känslig för väder och vind.
Är det för kraftiga vindar, så att det blir för mycket sjögång går det ej att genomföra arbetet då pråmen måste ligga still på ett sjösäkert sätt i 2 dygn för att kunna göra sjöskarven klar i ett och samma moment.

Handlingsplanen kan därför ändras efter väderförhållanden men förhopppningen är att vara klara med arbetet under Vecka 10.

Kunder har rätt till avdrag för tiden som tjänsten legat nere. Detta adresseras direkt till den tjänsteleverantör som kunden har sitt abonnemang hos. Kramfors Mediateknik AB har affärsfärhållande med varje Tjänsteleverantör i form av nätägare och vi gör avdrag mot dem.

Mediateknik kan bara beklaga att felavhjälpningstiden är lång men tyvärr är det väldigt många pusselbitar att få på plats i detta ärende som vi inte kan påverka.

Välkommen till kundservice

Här får du hjälp med alla typer av frågor gällande projekten i Kramfors stadsnät.

to top