Svanö

För mer information kring projektet samt för att teckna ett anslutningsavtal, vänligen kontakta någon av följande i Svanö fibergrupp.
Malte Norberg – 070-635 76 20
Patrik Klingberg – 070-268 11 59