• Hem
  • Projekt
  • Styrnäs med omnejd

Styrnäs med omnejd

 

 Status Fiberprojekt Styrnäs – Lo - Dämsta.

För fibernoden som avser Styrnäs, Lo, Dämsta samt Sandslån är bygglovet inlämnat och handläggning pågår.
Så snart detta är klart kommer markarbeten för nod och brunnar runt denna att påbörjas.

Trafikverket och Länsstyrelsens tillstånd för grävning ligger under behandling och entreprenörer håller på att upphandlas för själva utförandet. 

Projektet kommer att påbörjas efter semesterperioden 2017 och spridas från ut från fibernoden.
Den del i projektet som avser DIG2020, ortssammanbindande nät längs väg 334, kommer till största delen att utföras under 2018.

Så snart entreprenörer är kontrakterade kommer en noggrannare tidsplan och mer detaljerad information att publiceras och kommuniceras.