• Hem
  • Projekt
  • Östby-Kramfors

Östby


2018-10-01


Nu är alla tillstånd från myndigheter klara och Östby har planerad byggstart våren 2019, med beräknat avslut hösten 2019.

Viss återställning kan bli kvar till våren 2020 för att marken skall sätta sig ordentligt under vinterhalvåret innan slutåterställning.
Nyteckning av anslutningsavtal är öppet fram till projektet stänger!  Tecknade avtal kommer returneras påskrivna av oss med post.

Innan projektstart kommer informationsskyltar sättas upp i området och informationsutskick kommer gå ut per post till avtalskunder.

 

2018-05-25

Byggbeslut har tagits för Östbyprojektet. Exakt startdatum  är ännu inte satt men kommer publiceras framöver.  På grund av ojämn fördelning av avtal kan projektet komma att byggas i etapper.  

Vill ni ha ett avtal utskickat eller har frågor kontakta oss på Mediateknik  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , eller ring på 0612 - 70 10 90.