• Hem
  • Projekt
  • Genomförda projekt
  • Sandslån

Sandslån

2019-10-14

Nu är fiberinstallationerna färdiga och du kan beställa tjänst, välj leverantör i kolumnen till höger.


2018-10-01


Nu är alla tillstånd från myndigheter klara och Sandslån har planerad byggstart våren 2019, med beräknat avslut hösten 2019.

Viss återställning kan bli kvar till våren 2020 för att marken skall sätta sig ordentligt under vinterhalvåret innan slutåterställning.
Nyteckning av anslutningsavtal är öppet fram till projektet stänger!  Tecknade avtal kommer returneras påskrivna av oss med post.

Innan projektstart kommer informationsskyltar sättas upp i området och informationsutskick kommer gå ut per post till avtalskunder.