• Hem
  • Projekt
  • Genomförda projekt
  • Nora

Nora

Cirka 440 kunder har nu anslutits i kommunens glesbygdsprojekt i Nora. Projektet är nu helt klart och alla anslutna fastigheter har möjlighet att välja fritt mellan de tjänsteleverantörer som verkar i Mediatekniks öppna nät. Byggnationen har varit mycket positiv för bygden och bidragit till nya erfarenheter för alla inblandade.
En stadsnätsansluten fastighet har många positiva aspekter, lägre avgifter än konkurrerande öppna nät (upp till 1800kr per år för samma tjänsteleverantör, inkl nätavgift), förberett för kommunens framtida IT tjänster inom hemtjänst, trygghetslarm, övervakning och mycket annat.
En fiberansluten fastighet har lägre digitala tjänstekostnader, större tjänsteutbud, både *analogt och digitalt i stadsnätets fall, högre marknadsvärde än en fastighet som saknar fiberanslutning.
En fiberanslutning har mycket lägre framtida upprustningskostnader och underhållsbehov än kopparkabel vilket bidrar till lägre kostnader över tid för fastighetsägaren.
* I stadsnätet levereras både digital och analog tv. På vår utrustning finns en vanlig tv-anslutning som kan kopplas mot husets tv-nät och gamla tv-uttag. Detta medför att du som kund kan beställa ett kanalpaket som blir tillgängligt i ditt hus alla tv uttag.
Inga tvillingkort, extra digitalboxar vid tv-apparaterna med extra dosor , eller extra abonnemang behöver köpas till, som oftast är standarden hos våra konkurrenter.