• Hem
  • Projekt
  • Genomförda projekt
  • Klockestrand

Klockestrand

 2017-12-21

Ny uppdatering Klockestrand

Arbetet i Klockestrand fortgår med både stamnät och installationer, under julhelgen och nyårshelgen kommer bemanningen i projektet vara reducerad men arbete med stamnätet kommer pågå i mellandagarna.

Hushåll som fått CPE installerad i bostaden kan beställa tjänster så fort WAN-lampan lyser på er CPE.

När WAN-lampan tänds är fibernätet funktionstestat och klart till ert hushåll och ni kan beställa tjänster hos våra tjänsteleverantörer. 


2017-12-08

Bokning av installationer i fastighet

Bokningsinbjudan har börjat skickas ut från vår entreprenör, detta skickas ut per SMS till er fastighetsägare.
Sms:en kommer att  skickas ut i olika omgångar, beroende på vilket fiberskåp er fastighet tillhör.
En ny bokningsinbjudan kommer att skickas ut under nästa vecka på ytterligare skåp i området.

Det finns ett antal fastigheter i området som inte grävt in sin slang till huset, dessa kommer att erbjudas en vinterkoppling, där slang rullas ut över tomten fram till huset så att installation kan utföras ändå.
Slangen kan då grävas ned till våren. Funktionen är densamma i nätet, men slangen bör läggas över tomten där skador kan undvikas under vintern.

Eventuella skador på vinterkopplingen kan innebära merkostnader. Dessa fastigheter kommer att hanteras sist i projektet.

Det är fortfarande ganska många som inte borrat sitt hål i fasaden och vi vill  påminna er om att göra detta så snart ni kan. Annars tar installationerna längre tid, vilket påverkar vårt slutdatum.
Om alla försöker förbereda inför installationen,  dvs ser till att borrhålet är klart, möbler är undanflyttade och om det är möjligt, skotta fram en gång till ert borrhål så går installationerna snabbare.

Som det ser ut kommer några fastigheter att få sin installation direkt efter nyårshelgen, men målsättningen är att hinna så många som möjligt innan

För information kommer vi att förlänga betalningsvillkoren på samtliga avtalsfakturor till 60 dagar.

2017-11-0´7

Uppdatering fiber Klockestrand

Nu börjar det vara dags för våra entreprenörer att blåsa fram fiber till husen.
Detta förutsätter att ni har grävt ner slangen som ligger vid er tomtgräns, fram till den punkt på fastigheten där ni önskar få in fibern i huset.
Se manual till höger hur utförandet går till

Om avlämnad slang ej räcker fram till er fastighet kan ni kontakta en av våra entreprenörer på plats
Mats 070-3108004.2017-06-30

Uppdatering fiber Klockestrand

Anvisningar har skickats ut per brev med detaljerade instruktioner för egeninsats som skall göras på egen tomt/fastighet.

Vi kommer tillsammans med vår entreprenör märka ut grävstråken i Klockestrand med träkäppar. Observera att färg på backen kan vara markeringar för vart befintlig El/Tele/Kabeltv/VA ligger.

Någonstans längs med er tomgräns närmast vårt grävstråk, kan ni välja att gräva in till huset, men vi rekommendera att ni väntar med grävningen tills grävaren har passerat er fastighet och avlämnat er fiberslang.

Under ett fiberprojekt så sker byggnationen i grova drag efter följande process.

1.     Utsättning av befintliga kablar och rör i området för att minimera risk för skador på befintlig infrastruktur. Här är det bra att ni delger oss på Mediateknik information (ifall ni inte redan gjort detta) om eventuell infrastruktur som jordvärme, el eller vatten som ni själva grävt ned i området.

2.     Markering av grävstråk i området, sker vanligtvis med träkäppar som sätts ut med jämna mellanrum, när detta är gjort är ni välkomna att ringa oss för eventuella frågor och funderingar.

3.     Grävning av fiberstammar förbi alla hushåll, samt sättning av nya fiberskåp. I samband med att fibern grävs ned kommer din fiberslang lämnas av vid din tomtgräns, röret skall vara tillräckligt långt för att räcka runt huset, om röret behöver dras en extra lång bit på er egen fastighet, meddela oss, så skarvar vi på längre fiberslang.
Ifall ni har råkat placera egendom utanför er fastighet, efter vår kommande anvisade dragning, ber vi er flytta denna egendom tills vår förläggning är klar.

4.     När er fiberslang ligger vid tomtgränsen kan ni påbörja ingrävningen av slangen till ert hus enligt medföljande anvisning.

5.     Efter att all slang är nedlagd, kommer nästa fas av entreprenaden påbörjas, då blåser man in fiberkablar i fiberslangarna.

6.     Efter kabeln är inblåst fram till husen så kommer fibernätet svetsas ihop, funktionstestas, certifieras och slutmätas.

7.     När nätet är färdigt fram till er husvägg kommer entreprenören boka en tid för installation inne i huset, tiden bokas normalt minst en vecka innan installation sker, och i samråd med er fastighetsägare.

Fram tills denna bokning kan man som kund uppleva en viss otålighet då man är väldigt lite involverad i det som händer i projektet utanför, även fast en montör kommer att montera en liten servicebox på er fasad över ert borrhål i förväg.
Men var snäll och försök låta entreprenörerna jobba så ostört som möjligt för att inte hindra Produktionen. Var god kontakta oss för frågor istället på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alternativt 0612-70 10 90.

 

2017-06-13

Projektet igång!

Projekt är nu igång och grävning av kanalisation är påbörjad efter Gäddasvägen. Mer information med instruktion om egenarbete på egen tomt kommer skickas ut inom kort. Märkning med grävanvisning kommer sättas ut vid tomtgränser därefter.


2016-11-11

Uppdatering i fiberprojektet i Klockestrand

E.on har haft några oförutsedda grävproblem som tyvärr bidrar till att de inte kan hålla sin framdriftsplan till fullo.

Anledningen till förseningen är till största delen relaterat till sämre markförhållanden än beräknat och långa handläggningstider för nya tillstånd hos Trafikverket för de förändringarna som har vidtagits.

Vi beklagar förseningen i samförläggningen, detta påverkar dock inte er slutkunder.

Förseningen i samförläggningen är inte tillräckligt omfattande för att påverka den totala projekttiden i Klockestrand för fiberbyggnationen. Men detta är en ej önskvärd situation som påverkar årets produktion i området.

Vi kommer lägga om resurser för att se till att projektets slutdatum under 2017 vidhålls.

Vi är i princip i mål med insamlingen av markavtal som vi behöver, men vi saknar fortfarande några få kritiska markavtal.

Vi hoppas att kunna komma i mål med markavtalen inom kort!

Det som kommer hända i Klockestrandsprojektet framgent är följande;

Övrig gräventreprenad utöver den samförläggning som gjorts kommer upphandlas under vinterhalvåret för att sy ihop de två olika delarna av projektet.

Fiberentreprenaden kommer även upphandlas i vinter, denna entreprenad gäller både den sträcka som samförläggs med E.ON just nu, och även den del som kommer byggas i vår, i vår egen schaktentreprenad.

Fiberarbetet börjar vid fiberstationen och sprider sig utåt till spridningsskåp i området.

Från varje skåp får ni som fastighetsägare en tunn fiberslang levererad vid er tomtgräns, denna skall grävas in snarast möjligt till husvägg och enligt anvisningarna i bilagorna till avtalet, har ni inte kvar dessa så finns de kvar på hemsidan och ni är även välkomna att ringa oss.

När slangen är framme på väggen kommer fiberentreprenören blåsa in den sista fibern fram till huset och därefter göra klart och testa hela nätets funktion och kvalitet.

Därefter bokas kundinstallationer upp, denna arbetsordning medför väldigt kort installationstid hos er slutkunder samt direktleverans av en fungerande länk.

Vi hos Mediateknik tackar gruppen och det lokala engagemanget för att vi har kunnat förverkliga projektet med så extraordinärt kort startsträcka, det är otroligt roligt att se att vi kan springa åt samma håll och nå ett bra resultat tillsammans.

Vi ber er även ha överseende med att informationen i projektet hittills har varit knapphändig, ni fastighetsägare i området kommer få mer och tätare informationsuppdateringar när den övriga entreprenaden startar utöver E.ON´s samförläggning. 


Ifall du i området känner att du missat våra informationsträffar, alternativt inte fått svar på dina frågor i bilagorna i avtalet, maila oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., alternativt ring oss på 0612 – 70 10 90.*

*Ifall signalerna går fram på växeln men du som kund inte får något svar, innebär det att alla handläggare är upptagna för tillfället, prova igen lite senare.Förplaneringskarta schaktning

 2016-09-08

Fiberbyggnationen rullar på!


Klockestrandsprojektet fortsätter utrullningen av fiberinfrastrukturen i området, bygglov för fiberstationen ligger under behandling och stationen kommer kunna etableras inom kort.

Samförläggningen med E.ON har tyvärr haft en kortare försening på grund utav markförhållanden i området, men nya tillstånd från Trafikverket har blivit beviljade för E.ON:s förändringar i schaktarbetet och arbetet har nu återupptagits i centrala Klockestrand.

Vi hos Mediateknik ser inte att detta skall påverka nästa säsongs slutdatum för projektet.

Det saknas fortfarande markavtal i området, vet du med dig att du inte skickat in ett avtal ber vi dig kontrollera förplaneringskartan för att se ifall du är påverkad, ifall du har eventuella frågor är du välkommen att maila till , alternativt ringa in till oss på 0612 70 10 90.