• Hem
  • Projekt
  • Genomförda projekt
  • Brunne

Brunne

Brunneprojektet är avslutat!

Missade du att koppla in Fiber då dom grävde förbi ditt hushåll? Ta kontakt med Mediateknik för information om efteranslutning för din fastighet.

 

Brunneprojektet går som tåget!

Av grävarbetet i Brunneprojektet kvarstår endast den nedre delen av Brunnevägen samt återställning i projektet.

Fiberarbetet rullar på och vi är mycket nöjda med vår entreprenör Eltel som gör ett snabbt högkvalitativt arbete med Brunnes fibernät.

Arbetet består (i enkla drag) av att bygga noden (stationen), därefter byggs de större huvudfiberkablarna i området, till sist blåses kundfibern fram till huset i de färgglada rören och utvändig väggbox monteras på huset där ni kunder gjort ert borrhål samt grävt in ert fiberrör.

Det ovan nämnda fiberarbetet är nästintill klart i hela området med undantag för en del av brunnevägen. Detta kommer slutföras i takt med att gräventreprenaden färdigställer sitt arbete.

Inom kort kommer fiberentreprenörens kundservice ringa till avtalskunderna i området för att boka tid för installation i huset.

Hela projektet följer tidsplan och förväntas färdigställas innan jul!

Vi hos Mediateknik tackar gruppen och det lokala engagemanget för att vi har kunnat förverkliga projektet med så extraordinärt kort startsträcka och byggnationstid, det är otroligt roligt att se att vi kan springa åt samma håll och nå ett bra resultat tillsammans.

Vi ber er även ha överseende med att informationen i projektet enbart kommit brevledes.

Ifall du i området känner att du missat våra informationsblad i brevlådan, alternativt inte fått svar på dina frågor i bilagorna i avtalet, maila oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., alternativt ring oss på 0612 – 70 10 90.*

*Ifall signalerna går fram på växeln men du som kund inte får något svar, innebär det att alla handläggare är upptagna för tillfället, prova igen lite senare.