• Hem
  • Projekt
  • Genomförda projekt
  • Bollstabruk

Bollstabruk

 2018-05-31

Arbetet fortlöper i både etapp1 och etapp2.
Under kommande veckor kommer våra entreprenörer i Bollstaprojektet att  kontakta dig som kund för att boka in en tid för installation av cpe och väggbox i fastigheten. 

2018-05-04 

Byggstart Bollstabruk-etapp 2 (resterande centrala Bollstabruk) är planerad till V.19
Samtidigt med detta kommer vi även att fortsätta byggnationen i etapp 1 (Tunsjövägen-Johannisbergsvägen-Byvägen) som påbörjades i höstas.

Vill ni ha ett avtal utskickat eller har frågor kontakta oss på Mediateknik  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , eller ring på 0612 - 70 10 90.

 

2017-06-22


Bollstabruk har visat ett otroligt engagemang för bygden och vi från kommunen och det kommunala bolagets sida vill tacka Bollstabruks invånare, intresseförening, fiberambassadörer och fibergrupp för att ni hjälper till att verka för bygdens utveckling.

 

Vi har nu på rekordtid kommit så långt att projektprocessen kan påbörjas, byggnation av Bollstabruks fiberstation (fiber NOD) kommer att påbörjas direkt efter semesterperioden.

Vi kommer, tillsammans med upphandlad entreprenör märka ut grävstråken i Bollstabruk och markera ut på vilken tomtsida er överlämningspunkt blir. Detta kommer ske i ett lite senare skede.

Under ett fiberprojekt så sker byggnationen i grova drag efter följande process.

1.       Utsättning av befintliga kablar och rör i området för att minimera risk för skador på befintlig infrastruktur. Här är det bra att ni delger oss på Mediateknik information (ifall ni inte redan gjort detta) om eventuell infrastruktur som jordvärme, el eller vatten som ni själva grävt ned i området.

2.       Markering av grävstråk i området, sker vanligtvis med träkäppar som sätts ut med jämna mellanrum, när detta är gjort är ni välkomna att ringa oss för eventuella frågor och funderingar.

3.       Grävning av fiberstammar förbi alla hushåll, samt sättning av nya fiberskåp. I samband med att fibern grävs ned kommer ditt fiberrör lämnas av vid din tomtgräns, röret skall vara tillräckligt långt för att räcka runt huset, om röret behöver dras en extra lång bit på er egen fastighet, meddela oss, så skarvar vi på längre fiberslang.
Ifall ni har råkat placera egendom utanför er fastighet, efter vår kommande anvisade dragning, ber vi er flytta denna egendom tills vår förläggning är klar.

4.       När er fiberslang ligger vid tomtgränsen kan ni påbörja ingrävningen av slangen till ert hus enligt medföljande anvisning.

5.       Efter att all slang är nedlagd, kommer nästa fas av entreprenaden påbörjas, då blåser man in fiberkablar i fiberslangarna.

6.       Efter kabeln är inblåst fram till husen så kommer fibernätet svetsas ihop, funktionstestas, certifieras och slutmätas.

7.       När nätet är färdigt fram till er husvägg kommer entreprenören boka en tid för installation inne i huset, tiden bokas normalt minst en vecka innan installation sker, och i samråd med er fastighetsägare.

Fram tills denna bokning kan man som kund uppleva en viss otålighet då man är väldigt lite involverad i det som händer i projektet utanför, även fast en montör kommer montera en liten servicebox på er fasad över ert borrhål i förväg.
Men var snäll och försök låta entreprenörerna jobba så ostört som möjligt för att inte hindra produktionen. Var god kontakta oss för frågor istället på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alternativt 0612-70 10 90.