• Hem
  • Projekt
  • Bjärtrå med omnejd

Status fiberbyggnationen Bjärtrå med omnejd!

 
Det finns ett stort intresse för fiber inom projektområdet och så här långt har vi kommit med huvudmatningen som passerar genom Bjärtrå efter väg 334:

-Klockestrand-Lugnvik (ca 6km) Beräknas klar under 2017
-Lugnvik – Herrskog (ca 8km) Beräknas vara klar under 2017
-Lugnvik – Bjärtrå – Styrnäs Beräknas vara klar under 2018

Hushåll som ligger i närområde av väg 334 kommer att anslutas till fibernätet även utan stöd från Landsbygdsprogrammet.

Hushållen inom Bjärtråprojektet behöver varandra för att vi ska kunna förverkliga hela projektområdet.

Med stöd: Stödomgången är öppen igen och Bjärtråprojektet har nu tilldelats en handläggare från Landsbyggdsprogrammet.  Besked om eventuella stödmedel beräknas komma runt årskiftet och vi ber alla boende i Bjärtrå att prata med vänner och bekanta om denna tidsaspekt, för just nu har vi en fullpoängsansökan och vi hoppas att den kan ligga kvar så tills denna stödomgång är över så vi inte behöver revidera ansökan och få sämre poäng.

Utan stöd: Mediateknik kommer att bygga så långt ut från väg 334 vi kan, vi tar alla chanser till att samförlägga eller bygga etappvis. Vi får titta på antal avtal på olika sträckor för att ansluta så många hushåll som möjligt.

Vår förhoppning är att kunna bygga så att alla invånare i projektområdet får möjligheten att ansluta sig.
Mer om hur poängsystemet fungerar kan ni läsa på jordbruksverkets hemsida

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband/poangsattningochprioritering.4.44141f7315158c431c5b9240.html

Är du intresserad och vill teckna ett anslutningsavtal är du välkommen att kontakta oss
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         0612-701090 (må-fr 09:00 – 16:00 )