Svanö-Air2fibre


Här kommer information  gällande Air2fibre till Svanö.  Just nu pågår projektering.