Kyrkdal-Air2Fibre

Nu är Air2Fibre-projektet i Kyrkdal startat!
Under nästa vecka, vecka 35, kommer det fysiska arbetet påbörjas för att leverera produkten Air2fibre till Kyrkdal och kundbokningarna i etapp 1 kommer sedan börja bokas in
Etapp 1 är de hushåll som ligger inom 3km från masten på Dalsberget och har fri sikt från sin fastighet till masten.

Byggmöte kommer hållas på torsdag och efter detta kommer mer detaljerad information till bygden och tecknade avtalskunder i etapp 1.
Information om övriga områden i Kyrkdal kommer längre fram och byggnationen planeras och genomförs eftersom vi uppnår det kundunderlag som behövs.

Så har ni inte skickat in ert Air2fibre-avtal ännu, gör detta så fort som möjligt för att påskynda övrig utbredning av Air2Fibre i området.