• Hem
  • Nora med omnejd

Efteranslutning i Nora

Missade du att koppla in Fiber då dom grävde förbi ditt hushåll? Ta kontakt med Mediateknik för information om efteranslutning för din fastighet.

Nybyggnation i Noras omnejd

Besked efter årsskiftet om beviljade bidrag
Ansökningarna om bidrag till de lokala fibernätprojekten i Kramfors kommun är nu inlämnade. Besked om vilka projekt som länsstyrelsen beviljar bidrag väntas efter årsskiftet. Det är nu viktigt, att man i de lokala områdena arbetar för att få in så många intressenter, så prata med dina vänner och bekanta och be dom lämna intresse under fliken ”Intresseanmälan” på vår hemsida.

Projektinformation glesbygdsprojekt
Kramfors Mediateknik har till Jordbruksverket lämnat in ett flertal ansökningar för olika delar av kommunen. Totalt handlar det om 25 mil nybyggnation av fibernät. Det är länsstyrelsen som bestämmer, vilka projekt som blir beviljade medel och besked om godkända resp. avslagna ansökningar väntas efter årsskiftet.

Vad händer sedan?
När ett projekt blir beviljat bidrag, övergår det i en byggnationsfas. Den inleds med ett upphandlingsförfarande enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling. När detta är klart, kommer mer information om bl.a. en aktuell tidsplan.
För projekt som inte beviljas bidrag fortsätter arbetet med att öka intresset i det aktuella området inför nästa ansökningsomgång. Tillsammans med de lokala bredbandsgrupperna tittar Mediateknik också på andra lösningar för projekt som inte beviljats bidrag.

Bra grund för anpassning
Bredbandsutbyggnaden i Sverige är ett arbete med ständiga förändringar och nya regelverk. Tillsammans med de lokala projektgrupperna har vi nu en gedigen grund och beredskap för anpassning till nya regler och förutsättningar.

Mer information om regelverk och aktuella förseningar finns hos Nyteknik.se.