• Hem
  • Kundservice
  • Om Mediateknik

Om Mediateknik

Kramfors Mediateknik AB äger och förvaltar en kommunikationsstruktur via fiber, kabel och telenät för uppkoppling av Internet, television och telefoni inom Kramfors kommun.
Mediateknik AB är ett kommunägt bolag med uppdraget att tillhandahålla tjänster för ledningsbunden överföring av information, i första hand inom Kramfors kommun. Det innebär i praktiken att vi äger och utvecklar en infrastruktur, där tjänsteleverantörer och andra kunder kan hyra förbindelser för överföring av tjänster och funktioner. Vi ansvarar även för den tekniska driften på nätet.

Vår målsättning är att vara den ledande bredbandsleverantören i kommunen. Idag ansluter vi fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, företag och villor. Vårt bredbandsnät ska, med hjälp av successiv utbyggnad och ständig utveckling med ny teknik, göra det möjligt att använda alla typer av bredbandstjänster, nu och i framtiden.

Ett av våra delmål är att fortsätta anslutningen till alla som har behov av snabbare kommunikation i Höga Kusten-området. Vi har redan förberett på flera platser för att snabbt kunna erbjuda de rätta lösningarna.
Mediateknik bygger en viktig infrastruktur, som gör Kramfors med Höga Kusten till en attraktivare plats att bo, arbeta och leva i.

Mediateknik AB / Kramfors kommunnät
Yrkesvägen 1, 872 34 Kramfors Telefon: 0612–70 10 90