• Hem
  • Kundservice
  • Nyheter

Kurs för entreprenörer

Micado kommer att hålla en kurs i Telemator, Telme och Telmeplan. Vi har fortfarande några få platser kvar för kursen i Telmeplan. Anmäl intresse till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kritik mot Jordbruksverket

Omfattande kritik mot Jordbruksverkets sätt att hantera de nya reglerna för bredbandsstöd till landsbygden.
Läs mer här!

Miljardsatsning på bredbandsutbyggnad

Regeringen satsar 3,25 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden. Detta är en uppskattad hjälp för överlevnad och konkurrenskraft i glesbygden.

Målet är 90%
Regeringens mål är att 90% av Sveriges hushåll skall ha tillgång till bredband om minst 100/100 Mbit till år 2020. För att nå detta mål har ett särskilt glesbygdsstöd tagits fram. Bidrag ur detta kan sökas av lokala intressegrupper för byggnation av en ny IT-infrastruktur i glesbygden.
Tack vare detta stöd är det i dagsläget upp 60% billigare att uppgradera sitt hushåll till den nya IT-infrastrukturen, förutsatt att finansieringsansökan till projektet blir beviljad.

Mycket mer än Internet
Bredbandsutbyggnaden förknippas vanligen med tjänster som Internet och TV, men det handlar om så mycket mer än bara mediatjänster. Detta är en framtidsförberedelse för smarta hem med inslag som larm, hemtjänst, fjärrbevakning, fjärrstyrning, arbetstjänster i hemmet och mycket mer.

Inga bidrag till tätorter
Eftersom stödet till bredbandsutbyggnad ligger inom landsbygdsstödet, så är det Jordbruksverket som har rollen som stödreglerare. Verket har reviderat stödet sedan tidigare perioder och bl.a. utfört marknadsanalyser för att reglera, vilka områden som är stödberättigade.
Den senaste förändringen skedde den 2 april 2015 och innebär att inget område med mer än 200 invånare har rätt till stöd. Analytikerna har kommit fram till att det är möjligt för marknaden att bygga ut bredbandsnät utan stöd i alla tätorter. Som tätort räknas en ort med minst 200 invånare och där det är maximalt 200 meter mellan husen som räknas in.
Tätortsindelningen beräknas i Sverige vart femte år av SCB, ny statistik från SCB skall presenteras 2015.

Oklara regler försenar lokala bredbandsprojekt

Riktlinjerna, som ska gälla för bidrag till den lokala utbyggnaden av bredband, är ännu inte spikade. Någon gång i juni väntas EU-kommissionen ta ställning till förslaget som finns i Jordbruksverkets landsbygdsprogram, och som sedan ska ligga till grund för bl.a. bidragsnivån till lokala bredbandsprojekt.
 – Detta innebär att vi som projektägare delvis blir handlingsförlamade, eftersom många variabler fortfarande inte är kända, säger Mediatekniks vd Tomas Jansson.
 – Vi jobbar för fullt med kommande och pågående projekt, men tyvärr kan vi i dagsläget inte gå ut med information om t.ex. anslutningsavtal, betalningslösningar och byggmetoder.
Hos Mediateknik är man, med sina nya arbetsmetoder och verktyg för denna typ av byggplanering, väl rustade för ev. förändringar i bidragssystemet. Ett bra förarbete ute i de lokala grupperna ger också flexibilitet i den slutliga anpassningen.
Fördröjningen innebär att beslut om beviljade projektstöd kan lämnas tidigast efter sommaren 2015.

Nytt verktyg för beställning av tjänster

Vanligtvis beställer man tjänster direkt hos tjänsteleverantörerna, men kommunnätet har påbörjat ett arbete för att underlätta för kunderna. Det går nu att jämföra leverantörer och beställa aktuella tjänster direkt under fliken "beställning".

Klicka i meny på beställning

Prissättning för bredbandstjänster

Här följer en specifikation över den prissättning som gäller för Bredbandstjänster i Kramfors kommunnät, jämfört med situationen i våra grannkommuner. Eftersom prisbilden som presenteras på föreningen Bredband i Noras hemsida är felaktig, vill vi härmed se till att rätt priser kommer fram!

Prissättningen bygger på olika modeller i olika kommuner och det kan därför vara svårt att förstå och att jämföra priserna. I Kramfors fakturerar tjänsteleverantörerna, d.v.s. Alltele, T3, Bredband 2 och Broadwiev, nätavgiften tillsammans med sina levererade tjänster. Priset från tjänsteleverantören blir då naturligtvis högre än i t.ex. Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik, där nätavgiften faktureras separat från nätägaren.

På AllTeles hemsida framgår det i dag inte, att nätavgifterna ingår i priset i Kramfors, till skillnad från andra orter. AllTele har dock lovat att specificera detta faktum.

De kunder som är inkopplade i Nora kommer att få ett brev, där information om aktuella priser, instruktioner m.m. finns med.

Prisjämförelsetabell (PDF)
Har ni ändå frågor, ring 0612-772800