Jättesta

Här kommer information om fiberprojekt i området Jättesta.  Avtalsinsamling pågår.

Projektet är planerat att genomföras under 2020.

 FTTH Jttesta 2020 1