Herrskog


2018-10-01

Tyvärr har Eons projekt i området blivit kraftigt försenad och Mediatekniks egna fiberprojekt hinner inte påbörjas under 2018.

Efter slutavstämning med Eon kommer ny information om projektet ”fiber i Herrskog” med omnejd. Planerad byggstart 2019.
2016-01-16


Skogs Företagar-, och Intresseförening (SFIF) arbetar tillsammans med övriga lokala föreningar för att Skog med omnejd ska vara en fortsatt attraktiv ort att bo i och verka från. Fiber gör ett område mer lockande och det inbjuder folk och företag att flytta hit. Varför är det nödvändigt? Regeringen (såväl den förra som den nuvarande) har bestämt, att Sverige ska ligga i framkant när det gäller teknisk utveckling – därför behövs ny teknik, i form av fiber, som ska ersätta kopparnätet. Kopparnätet håller stegvis på att avvecklas av Telia. T.ex. ska 17 stationer i Kramfors Kommun läggas ner under 2017, däribland Gallsäter.

I Skog förlitar vi oss för nuvarande främst på Telias uppkoppling via ADSL (kopparnät). Det andra alternativet är mobilt bredband, som varken har bandbredd eller hastighet för framtiden. Fiber är inte bara Internet, telefoni och TV, utan även en viktig faktor för att kunna använda samhällsfunktioner såsom hemsjukvård, hemtjänst, hemstudier, larm m.m. Ca. 6 miljoner svenskar har idag tillgång till bredband via fiber. Vid utgången av 2019 är det svenska målet att 90% av svenskarna har den möjligheten. Låt inte Skog bli bland de 10 procent som saknar fiber år 2020. Fiber behöver inte bli dyrare för dig än vad du betalar för digitala tjänster idag. 3). Även om du väljer delbetalning om 400:- i månaden i 60 månader i stället för att betala anslutningsavgiften direkt, så kan det för vissa till och med bli billigare. Orsaken till detta är att fiber via stadsnätet är öppen, d.v.s. olika tjänsteleverantörer i stadsnätet konkurrerar om att få leverera telefon, internet och TV till dig. Detta gör att motsvarande tjänst i fiber blir billigare än idag.

SFIF var initiativtagare till att försöka få fiber till Skog. Man tog reda på vilka alternativ som fanns och redovisade detta på ett möte med övriga föreningar 15/1 2017. Man var överens om att ett samarbete med Mediateknik var det enda tillförlitliga/långsiktiga alternativet. Under mötet tillsattes en Fibergrupp som initierade ett samarbete med Mediateknik. Medlemmarna i Fibergruppen är dessutom så kallade Fiberambassadörer. Har du frågor gällande något av detta så ring en av ambassadörerna i ditt område.

Fiberambassadörer är
Janne (Ås, Ro) 070-306 05 90
Göran (Ås, Ro) 070-376 42 60
David Åström (By, Kläpp) 079-347 52 73
Fredrik Holmlund (Gallsäter, Yttered) 070-831 67 10
Patrik Bergström (Gallsäter, Yttered) 076-780 33 06
Ulrik Eriksson (Älvö, Mäland) 070-370 10 91
Rickard Nordlöf (Älvö, Mäland) 073-817 14 24
Niklas Jonsson (Älvö, Mäland) 070-354 05 79
Jonna Zidén (Herrskog, Sand, Björås) 070-344 30 10
Stefan Westin (Herrskog, Sand, Björås) 070-384 28 50
Kenneth Axelsten (Herrskog, Sand, Björås) 076-778 41 06
Björn-Erik Sundström (Hemvägen, Romyra) 070-242 81 98


Intresseanmälan kan göras här.